Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola

A Veszprémi Egyetem 2001-ben megalapította a Dunántúli Tehetséggondozó Központot, amelyet a Műszaki Informatikai Kar működtet. A Központ célja a régió tehetséges középiskolás diákjainak a képzése, tehetségük kibontakoztatásának elősegítése, valamint sikeres szakmai pályára való felkészítése. Jelenleg matematika tantárgyból történik felkészítés, amelyért a Központ Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolája a felelős. Az Iskola diákjai korábban a Dunántúlról jöttek, de ma már az ország bármely területén élő diák lehetőséget kap arra, hogy bekapcsolódhasson az itt folyó munkába.

Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola a tanév során öt hétvégére (péntektől vasárnapig) hívja meg a felvett 100-120 diákot. Olyan diák lehet az iskola tanulója, aki a közzétett jelentkezési lapon az adott tanévben szeptember 20-ig jelentkezik az addig elért eredményeinek a megadásával, mely alapján a felvételről az Iskola Tanácsadó Testülete dönt. A munka 9.-12. évfolyamon kis csoportokban folyik. Egy-egy hétvégén a résztvevők a tizennégy, alkalmanként negyvenöt perces, erőt próbáló matematika foglalkozás mellett egy-egy tudományos előadás élményében is részesülnek. A foglalkozásokat országosan elismert matematikatanárok vezetik, név szerint: Ábrahám Kinga, Csorba Ferenc, Dobos Sándor, Erdős Gábor, Jakab Tamás, Katz Sándor, Kubatov Antal, Laczkó László, Lányi Vera, Szoldatics József és Pintér Ferenc. A tanulás mellett jut idő rövid kirándulásokra éppúgy, mint a sportolásra, szórakozásra.

Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola célja a programban részt vevő diákok matematikai tehetségének kibontakoztatása és a kutatómunkába való bevezetésük, hogy az egyetemi tanulmányok befejezése után sikeres tudományos karriert futhassanak be, valamint doktori fokozatot szerezhessenek.

A Tehetséggondozó Iskolából a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Karára jelentkező és felvételt nyert diákok speciális elitképzésben részesülhetnek: tanulmányaik mellett bekapcsolódhatnak a Karon folyó kutatásba egyéni témavezető irányításával. Így a képzésben részt vevő hallgatók megfelelő alapot kapnak a doktori iskolába való jelentkezéshez is.

Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolával kapcsolatos információ (miként lehet bekerülni az iskolába, működési szabályzat, elérhetőség stb.) megtalálható a http://www.dcs.vein.hu/mivi/erdosprog címen.

dr. Pintér Ferenc
az Iskola vezetője