1. terem                               2. terem
2004.11.11.
9