• A két terem közül legyen a 2. terem
az, ahol s van.
• Ha most kitöröljük s-et, akkor az első
termen belül továbbra is mindenki-
nek páros sok szomszédja lesz.
2004.11.11.
15