• Egy összefüggő gráfnak ki van
jelölve néhány csúcsa: T V
• Mikor van olyan részgráf, amelyben
a T-beli csúcsok foka páratlan, a
többi csúcs foka páros?
• Állítás: akkor és csak akkor, ha T
páros sok csúcsot tartalmaz.
2004.11.11.
25