Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?
A régi honlapot akarom!!! :-)

Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola

Alapítás és küldetés

Napjaink közoktatási feladatainak egyike, hogy a tanulók széles körével megszerettessük a természettudományokat. Sajnos egyre inkább megfigyelhetjük ugyanis, hogy az egyetemek bizonyos - elsősorban a kémia, fizika és matematika - szakokat egyáltalán nem, vagy nem kellő létszámmal tudják beindítani. A cél sikeres megvalósításának a záloga egyrészt a gyerekekben születésüktől fogva meglévő érdeklődésük a természet működése iránt, vagyis az értékes miért-korszak megtartása és szakszerű irányítása, másrészt a jó képességű, tanulásban motivált gyerekek tudásszomjának kielégítése. Ehhez minél előbb egy széleskörű tehetséggondozást kell kialakítani. Meggyőződésem, hogy ebben a feladatban nagy szerepet kell játszania a matematikának, hiszen a természettudományokat a matematika nyelvén tudjuk egzakttá és leírhatóvá tenni." (Pintér Ferenc, az iskola vezetője.)

Ezen elvek mentén 1999-ben négy szomszédos megye négy középiskolájának "elkötelezett" matematikatanárai mintegy hatvan diákkal lerakták egy matematikai tehetséggondozó rendszer alapjait. A kezdeményezést dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának akkori dékánja felkarolta, és e kar részeként a 2001/2002-es tanévben megalapította az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolát.

Az iskola dunántúli beiskolázással kezdett munkához mintegy 110 diákkal. Mára a hétvégi foglalkozásokon mintegy 175-200 középiskolás vesz részt különböző előadásokon, szakmai műhelymunkákban, kiváló tanárok alakítják kutatói szemléletüket veszprémi és szolnoki központokban.

Tanárok

A tehetséggondozásban országos eredményt elért matematikatanárok vezetik a foglalkozásokat. Az iskola valamennyi tanáráról elmondható, hogy diákjaikkal a matematikai tehetséggondozás területén több országos eredményt értek el, munkájukat számos szakmai elismerés dicséri.

Foglalkozások

Mindkét képzési helyen tanévente 5-5 hétvége mindegyikén hét 90perces matematikafoglalkozást tartanak az iskola tehetséggondozásban országosan elismert tanárai. A szabadidőben sportolási lehetőséget biztosítanak a diákoknak, valamint egy-egy (általában akadémikus által tartott) előadás színesíti a programot.


További információ: www.mik.uni-pannon.hu/erdosprog.

Lehetséges folytatás -"Erdőspálosok"

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar kiemelt célja, hogy hallgatói tudományos fejlődését elősegítse, ezért az Erdős Iskolából ide jelentkezőknek, valamint a kiemelkedő eredményeket elérő hallgatóknak egy speciális programot dolgozott ki. A Fasori program keretében a tanszékek minősített oktatói rendszeresen foglalkoznak érdeklődő hallgatókkal, bevonják őket a kutató- és projektmunkába. Jelenleg 23 "Erdőspálos" hallgató tevékenykedik a karon.

További információ: http://erdosprog.mik.uni-pannon.hu