Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem B. 3699. (January 2004)

B. 3699. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from January 15, 2004.]

(5 pont)

Deadline expired on February 15, 2004.


Statistics:

85 students sent a solution.
5 points:Birkus Róbert, Bodnár József, Cserép Gergely, Csizmadia János, Czank Tamás, Eckert Bernadett, Erdélyi Márton, Fehér Gábor, G. Szabó Kálmán, Hartmann Zoltán, Hegyháti Máté, Hegyi Gábor, Hubai Tamás, Jankó Zsuzsanna, Kaposi Ambrus, Kiss-Tóth Christian, Kórus Péter, Lorántfy Bettina, Matyuska Ferenc, Nagy 317 Péter, Pálinkás Csaba, Poronyi Balázs, Rábai András, Strenner Balázs, Szabó 954 Balázs.
4 points:Haszpra Tímea, Hidasi Balázs, Király Csaba, Nándori Péter, Rácz Miklós, Vass Márton.
3 points:3 students.
2 points:7 students.
1 point:3 students.
0 point:40 students.
Unfair, not evaluated:1 solution.

Problems in Mathematics of KöMaL, January 2004