Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 3904. (April 2006)

B. 3904. ABC is an isosceles triangle. Drop a perpendicular from the midpoint D of the base BC onto the leg AC and denote the foot of the perpendicular by E. The midpoint of the line segment DE is F. Show that the lines BE and AF are perpendicular.

(4 pont)

Deadline expired on May 18, 2006.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Állítsunk a B csúcsból is merőlegest az AC szár egyenesére, ennek talppontját jelölje G. Az ADE és BCG derékszögű háromszögek hasonlók. Mivel F a DE oldalnak, E pedig a neki megfelelő CG oldalnak felezőpontja, az ADF és BCE háromszögek is hasonlók egymáshoz. Mivel pedig a háromszögek azonos körüljárásúak is egyben, és az egymásnak megfelelő AD, BC oldalak egymásra merőlegesek, ugyanez igaz az ugyancsak egymásnak megfelelő AF és BE oldalakra.


Statistics:

89 students sent a solution.
4 points:80 students.
3 points:5 students.
2 points:1 student.
1 point:2 students.
0 point:1 student.

Problems in Mathematics of KöMaL, April 2006