KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
 English
Információ
A lap
Pontverseny
Cikkek
Hírek
Fórum

Rendelje meg a KöMaL-t!

ELTE

VersenyVizsga portál

Kísérletek.hu

Matematika oktatási portál

B. 4015. The diagonals of a convex quadrilateral enclose an angle of 45o. Drop a perpendicular from each vertex of the quadrilateral onto the line of the diagonal connecting the two adjacent vertices. Find the ratio of the area of the quadrilateral formed by the feet of the perpendiculars to the area of the original quadrilateral.

(Suggested by J. Bodnár, Budapest)

(3 points)

Deadline expired on 15 October 2007.


Google Translation (Sorry, the solution is published in Hungarian only.)

Megoldás: Legyen az átlók metszéspontja O, a négyszög csúcsai valamilyen körüljárás szerint A,B,C,D. A jelölést válasszuk úgy, hogy az AOB szög 45o-os legyen. A merőlegesek talppontjait jelölje értelemszerűen A',B',C',D'. Ezek a pontok rendre az OB,OA,OD,OC félegyeneseken helyezkednek el úgy, hogy minden esetben OX'=OX/\sqrt{2}.

Mindkét négyszöget az átlói négy kis háromszögre bontanak fel, melyek páronként hasonlók egymáshoz. Nevezetesen, ha X és Y nem átellenes csúcsok, akkor az X'OY' háromszög hasonló az XOY háromszöghöz, a hasonlóság aránya 1/\sqrt{2}, tehát az előbbi háromszög területe fele az utóbbiénak. Mindezek alapján az A'B'C'D' négyszög területe is feleakkora, mint az ABCD négyszögé.


Statistics on problem B. 4015.
161 students sent a solution.
3 points:98 students.
2 points:28 students.
1 point:23 students.
0 point:11 students.
Unfair, not evaluated:1 solution.


  • Problems in Mathematics of KöMaL, September 2007

  • Támogatóink:   Ericsson   Cognex   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Emberi Erőforrások Minisztériuma   Nemzeti Tehetség Program    
    MTA Energiatudományi Kutatóközpont   MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont     Nemzeti
Kulturális Alap   ELTE   Morgan Stanley