Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4214. (November 2009)

B. 4214. We are playing with pawns on a chessboard. The rule is that a pawn is allowed to jump over another to land in a position symmetrical about the pawn it jumped over. Is it possible to transfer nine pawns from the position shown on the left to the position shown on the right in the figure?

(Kvant)

(3 pont)

Deadline expired on December 10, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Számozzuk meg a sakktábla sorait alulról fölfelé haladva 1-től 8-ig. Ha egy gyalog páratlan sorszámú mezőn foglal helyet, akkor minden egyes ugrása után páratlan sorszámú sorba kerül, a páros sorszámú sorokban álló gyalogok pedig végig páros sorszámú sorokban maradnak. Mivel a baloldali helyzetben 6 gyalog helyezkedik el páratlan sorszámú mezőn, a jobboldali helyzetben pedig csak 3, a gyalogokat nem lehet a megengedett módon az egyik helyzetből a másikba eljuttatni.


Statistics:

143 students sent a solution.
3 points:94 students.
2 points:33 students.
1 point:6 students.
0 point:9 students.
Unfair, not evaluated:1 solution.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2009