Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem B. 4221. (November 2009)

B. 4221. Let a denote the side of the regular polygon of 18 sides inscribed in a circle of radius r. Show that a3+r3=3ar2.

(4 pont)

Deadline expired on December 10, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A kör középpontját a csúcsokkal összekötő szakaszok a sokszöget 18 darab olyan egyenlő szárú háromszögre bontják, melyeknek alapja \(\displaystyle a\), szára \(\displaystyle r\) hosszúságú, csúcsszöge pedig \(\displaystyle 20^\circ\). Ezért \(\displaystyle a=2r\sin10^\circ\), a bizonyítandó állítás pedig \(\displaystyle r^3\)-nal történő leosztás után \(\displaystyle 8\sin^310^\circ+1=6\sin10^\circ\) alakra hozható. Mivel az addíciós képletek és a trigonometrikus Pithagorasz-tétel szerint

\(\displaystyle \sin3\alpha=\sin2\alpha\cos\alpha+\sin\alpha\cos2\alpha= 3\cos^2\alpha\sin\alpha-\sin^3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha,\)

látható, hogy \(\displaystyle 6\sin10^\circ-8\sin^310^\circ=2\sin30^\circ=1\), amint azt bizonyítani kívántuk.


Statistics:

128 students sent a solution.
4 points:102 students.
3 points:4 students.
2 points:18 students.
1 point:2 students.
0 point:1 student.
Unfair, not evaluated:1 solution.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2009