KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
 English
Információ
A lap
Pontverseny
Cikkek
Hírek
Fórum

Rendelje meg a KöMaL-t!

ELTE

VersenyVizsga portál

Kísérletek.hu

Matematika oktatási portál

B. 4341. Find all pairs f(x), g(x) of polynomials of real coefficients such that f(x+1)g(x-1)-g(x+1)f(x-1)=1.

(Suggested by P. Kutas, Budapest)

(5 points)

Deadline expired on 10 March 2011.


Google Translation (Sorry, the solution is published in Hungarian only.)

Megoldás. Az \(\displaystyle f(x)g(x-2)-g(x)f(x-2)=1\) egyenlőségből az \(\displaystyle f(x+2)g(x)-g(x+2)f(x)=1\) egyenlőséget kivonva kapjuk, hogy

\(\displaystyle f(x)(g(x-2)+g(x+2))=g(x)(f(x-2)+f(x+2)).\)

A legelső összefüggés szerint az \(\displaystyle f(x)\) és \(\displaystyle g(x)\) polinomoknak nem lehet első- vagy magasabbfokú közös osztója; speciálisan pedig egyik sem lehet a 0 polinom. Az \(\displaystyle f\) és \(\displaystyle g\) polinomok tehát egymáshoz relatív prímek, ezért az \(\displaystyle f(x)\) polinom csak úgy lehet osztója a \(\displaystyle g(x)(f(x-2)+f(x+2))\) polinomnak, ha osztja az \(\displaystyle f(x-2)+f(x+2)\) polinomot. Ez utóbbi polinom fokszáma megegyezik az \(\displaystyle f\) polinom fokszámával, főegyütthatója pedig kétszer akkora, mint az \(\displaystyle f\) polinomé. Ezért a két polinom hányadosa 2, vagyis

\(\displaystyle f(x-2)+f(x+2)=2f(x), \quad f(x+2)-f(x)=f(x)-f(x-2).\)

Ez utóbbi összefüggés persze teljesül ha az \(\displaystyle f(x)\) polinom konstans, ha pedig \(\displaystyle f\) foka legalább 1, akkor a \(\displaystyle h(x)=f(x)-f(x-2)\) előírással definiált \(\displaystyle h\) polinomra, amely \(\displaystyle f\)-nél eggyel kisebb fokú, \(\displaystyle h(x+2)=h(x)\) teljesül. Mivel a \(\displaystyle h\) polinom végtelen sok helyen ugyanazt az értéket veszi fel, csakis konstans polinom lehet. Azt kaptuk tehát, hogy a nemnulla \(\displaystyle f\) polinom legfeljebb elsőfokú; az \(\displaystyle f\) és \(\displaystyle g\) polinomok szerepét felcserélve pedig ugyanez derül ki a \(\displaystyle g\) polinomról is.

Ezek után már nem nehéz meghatározni az összes megfelelő polinompárt. Az \(\displaystyle f(x)=ax+b\) és a \(\displaystyle g(x)=cx+d\) polinomokból álló pár (ahol \(\displaystyle a\) vagy \(\displaystyle c\) értéke akár nulla is lehet) pontosan akkor lesz megoldás, ha (mint polinomok)

\(\displaystyle (ax+a+b)(cx-c+d)-(cx+c+d)(ax-a+b)=1.\)

Rövid számolás mutatja, hogy a bal oldalon álló polinom igazából a konstans \(\displaystyle 2ad-2bc\) polinom. A szükséges és elégséges feltétel tehát \(\displaystyle ad-bc=-1/2\); ilyen polinompár persze végtelen sok van.


Statistics on problem B. 4341.
7 students sent a solution.
5 points:Dudás 002 Zsolt, Lenger Dániel, Nagy Róbert, Perjési Gábor.
1 point:1 student.
0 point:2 students.


  • Problems in Mathematics of KöMaL, February 2011

  • Támogatóink:   Ericsson   Cognex   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Emberi Erőforrások Minisztériuma   Nemzeti Tehetség Program    
    MTA Energiatudományi Kutatóközpont   MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont     Nemzeti
Kulturális Alap   ELTE   Morgan Stanley