KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
 English
Információ
A lap
Pontverseny
Cikkek
Hírek
Fórum

Rendelje meg a KöMaL-t!

ELTE

VersenyVizsga portál

Kísérletek.hu

Matematika oktatási portál

B. 4470. The cube ABCDEFGH is standing on the table. Three vertical edges are divided by the points K, L and M in ratios of 1:2, 1:3 and 1:4, respectively, as shown in the figure. The plane KLM divides the cube into two parts. What is the ratio of the volumes of the two parts?

(5 points)

Deadline expired on 10 October 2012.


Google Translation (Sorry, the solution is published in Hungarian only.)

Megoldás. Feltehető, hogy a kocka élei egységnyi hosszúak; ekkor AK=1/3, BL=1/4, CM=1/5. Legyen N a DH él azon pontja, amelyre DN=1/3-1/4+1/5. Ekkor \ora{LM}=\ora{KN}, vagyis a K,L,M,N pontok egysíkúak, ami azt jelenti, hogy a KLM sík a DH élet N-ben metszi. Toljuk el a K és N pontokat lefelé 1/3-1/4=1/12 távolsággal. Ekkor az AK, illetve DN szakasz azon K',N' pontjaihoz jutunk, melyekre AK'=BL=1/4, DN'=CM=1/5. Mivel \ora{LM}=\ora{KN}=\ora{K'N'}, a K,K',L,N,N',M pontok egy olyan háromszög alapú ferde hasáb csúcsai, melynek magassága 1, alapja pedig a KK'L háromszög, melynek területe KK'/2=1/24. Így a hasáb térfogata is 1/24.

A kocka KLMN sík alatti részéből ezt a hasábot eltávolítva a BCMLADN'K' egyenes hasábot kapjuk, melynek magassága 1, alapja pedig a BCML trapéz, melynek területe (LB+CM)/2=9/40. Így ennek a hasábnak a térfogata 9/40.

A kocka KLMN sík alatti részének térfogata tehát 1/24+9/40=32/120=4/15. A KLMN sík fölötti rész térfogata ennek megfelelően 11/15, a két rész térfogatának aránya pedig 4:11.


Statistics on problem B. 4470.
145 students sent a solution.
5 points:56 students.
4 points:44 students.
3 points:24 students.
2 points:13 students.
1 point:8 students.


  • Problems in Mathematics of KöMaL, September 2012

  • Támogatóink:   Ericsson   Cognex   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Emberi Erőforrások Minisztériuma   Nemzeti Tehetség Program    
    MTA Energiatudományi Kutatóközpont   MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont     Nemzeti
Kulturális Alap   ELTE   Morgan Stanley