KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
 English
Információ
A lap
Pontverseny
Cikkek
Hírek
Fórum

Rendelje meg a KöMaL-t!

Kifordítható

tetraéder

VersenyVizsga portál

Kísérletek.hu

Matematika oktatási portál

B. 4608. The perpendicular projections of the centroid S of a triangle ABC on sides BC, AC and AB are A1, B1 and C1, respectively. Prove that (with conventional notations) a^2 \overrightarrow{SA_1} +b^2 \overrightarrow{SB_1}+c^2
\overrightarrow{SC_1} =\mathbf{0}.

(4 points)

Deadline expired on 10 March 2014.


Google Translation (Sorry, the solution is published in Hungarian only.)

Megoldás. Jelölje a háromszög területét \(\displaystyle T\), az \(\displaystyle A\) csúcsból induló magasságát \(\displaystyle m_a\), a \(\displaystyle BC\) oldal felezőpontja pedig legyen \(\displaystyle F\).

Nagyítsuk az \(\displaystyle \overrightarrow{SA_1}\) vektort \(\displaystyle F\)-ből háromszorosára. Mivel a súlypont harmadolja a súlyvonalat, ezért \(\displaystyle S\) képe \(\displaystyle A\) lesz, a merőlegesség miatt pedig \(\displaystyle A_1\) képe az \(\displaystyle ABC\) háromszög \(\displaystyle A\) csúcsából induló magasságának a talppontja (1. ábra). Vagyis \(\displaystyle 3|\overrightarrow{SA_1}|=m_a\). Ezért a \(\displaystyle 2T=am_a\) képletet felhasználva kapjuk, hogy

\(\displaystyle a^2\overrightarrow{SA_1}= a\frac{2T}{3|\overrightarrow{SA_1}|}\overrightarrow{SA_1}= \frac{2T}{3}a\frac{\overrightarrow{SA_1}}{|\overrightarrow{SA_1}|}. \)

Ugyanezeket az átalakításokat a másik két tagra is elvégezve a bizonyítandó állítás

\(\displaystyle \tag{1} \frac{2T}{3} \left(a\frac{\overrightarrow{SA_1}}{|\overrightarrow{SA_1}|} +b\frac{\overrightarrow{SB_1}}{|\overrightarrow{SB_1}|} +c\frac{\overrightarrow{SC_1}}{|\overrightarrow{SC_1}|}\right) =\mathbf{0}.\)

1. ábra                                                           2. ábra

Az \(\displaystyle a\frac{\overrightarrow{SA_1}}{|\overrightarrow{SA_1}|}\) vektor hossza \(\displaystyle a\), vagyis megegyezik a háromszög \(\displaystyle BC\) oldalának hosszával, iránya pedig a \(\displaystyle \overrightarrow{BC}\) vektor \(\displaystyle -90^{\circ}\)-os elforgatottja, és hasonló igaz a zárójelben szereplő másik két vektorra is (2. ábra). Ezért - egy tetszőleges \(\displaystyle \mathbf{v}\) vektor \(\displaystyle -90^{\circ}\)-os elforgatottját \(\displaystyle \mathbf{v}'\)-vel jelölve -

\(\displaystyle a\frac{\overrightarrow{SA_1}}{|\overrightarrow{SA_1}|}+ b\frac{\overrightarrow{SB_1}}{|\overrightarrow{SB_1}|} +c\frac{\overrightarrow{SC_1}}{|\overrightarrow{SC_1}|}=\overrightarrow{BC}'+ \overrightarrow{CA}'+\overrightarrow{AB}'. \)

Vektorok adott szögű elforgatottjainak összege megegyezik az összegük adott szögű elforgatottjával, ezért

\(\displaystyle \overrightarrow{BC}'+\overrightarrow{CA}'+\overrightarrow{AB}'= \Big(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}\Big)^{\!\prime} = \mathbf{0}'=\mathbf{0}, \)

vagyis az (1) egyenlőség teljesül.

Ezzel a feladat állítását igazoltuk.

Öreg Botond (Budapesti Fazekas M. Ált. Isk. és Gimn., 11. évf.) dolgozata alapján


Statistics on problem B. 4608.
41 students sent a solution.
4 points:Andi Gabriel Brojbeanu, Baran Zsuzsanna, Bereczki Zoltán, Cseh Kristóf, Csépai András, Di Giovanni Márk, Dinev Georgi, Forrás Bence, Geng Máté, Gyulai-Nagy Szuzina, Kabos Eszter, Kocsis Júlia, Kovács 972 Márton, Kúsz Ágnes, Le Minh 816 Hoang, Maga Balázs, Nemes György, Öreg Botond, Páli Petra, Petrényi Márk, Schwarcz Tamás, Simkó Irén, Szebellédi Márton, Tóth Viktor, Vágó Ákos, Varga 123 Péter, Vető Bálint, Vu Mai Phuong, Wiandt Péter, Williams Kada.
3 points:Kátay Tamás, Porupsánszki István.
1 point:1 student.
0 point:8 students.


  • Problems in Mathematics of KöMaL, February 2014

  • Támogatóink:   Ericsson   Cognex   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Emberi Erőforrások Minisztériuma   Nemzeti Tehetség Program    
    MTA Energiatudományi Kutatóközpont   MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont     Nemzeti
Kulturális Alap   ELTE   Morgan Stanley