Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem B. 4620. (March 2014)

B. 4620. Prove that for any numbers 0\le a_1\le\ldots\le a_{3n}, \bigg(\sum_{i=1}^{3n}a_i\bigg)^3 \ge
27n^2\bigg(\sum_{i=1}^{n}a_ia_{n+i}a_{2n+i}\bigg).

(6 pont)

Deadline expired on April 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. Legyen \(\displaystyle S=\sum_{i=1}^{3n}a_i\), \(\displaystyle K=a_n\) és \(\displaystyle L=a_{2n}\).

A megoldás alapja a következő tény:

Lemma. Legyenek \(\displaystyle x,y,z\) valós számok.

(1) Ha \(\displaystyle 0\le x\le K\le y\), akkor \(\displaystyle xy\le K(x+y-K)\). Egyenlőség akkor van, ha \(\displaystyle x=K\) vagy \(\displaystyle y=K\).

(2) Ha \(\displaystyle 0\le x\le K\le y\le L\le z\), akkor \(\displaystyle xyz\le KL(x+y+z-K-L)\). Egyenlőség a következő esetekben áll fenn: ha \(\displaystyle x=K=0\); ha \(\displaystyle x=K\) és \(\displaystyle y=L\); ha \(\displaystyle y=K\) és \(\displaystyle z=L\).

Bizonyítás.

Az (1) a triviális \(\displaystyle (K-x)(y-K)\ge0\) egyenlőtlenség átrendezése.

A (2) bizonyításához alkalmazzuk (1)-et az \(\displaystyle x,y\) számokra, majd az \(\displaystyle x+y-K\) és \(\displaystyle z\) számokra, \(\displaystyle K\) helyett \(\displaystyle L\)-lel (ezt megtehetjük, mert \(\displaystyle 0=0+K-K\le x+y-K\le K+L-K\le L\)):

\(\displaystyle xyz \le K(x+y-K)z\le K\cdot L\big((x+y-K)+z-L\big) = KL(x+y+z-K-L). \)

A feladat bizonyításához írjuk fel (2)-t minden \(\displaystyle i=1,2,\ldots,n\) esetén az \(\displaystyle a_i,a_{n+i},a_{2n+i}\) számokra, és ezeket az egyenlőtlenségeket adjuk össze:

\(\displaystyle \sum_{i=1}^n a_ia_{n+i}a_{2n+i} \le \sum_{i=1}^n KL(a_i+a_{n+i}+a_{2n+i}-K-L) = KL(S-nK-nL). \)(3)

Írjuk fel a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenséget az \(\displaystyle nK\), \(\displaystyle nL\) és \(\displaystyle S-nK-nL\) számokra:

\(\displaystyle nK\cdot nL\cdot(S-nK-nL) \le \left(\frac{nK+nL+(S-nK-nL)}3\right)^3 =\frac{S^3}{27}. \)(4)

A (3) és a (4) együtt kiadja az állítást.

Az egyenlőség esetének vizsgálata. A (4)-ben akkor áll egyenlőség, ha \(\displaystyle K=L=\frac{S}3\).

A \(\displaystyle K=L\) feltevés mellett az \(\displaystyle a_i,a_{n+i},a_{2n+i}\) számokra felírt (2)-ben akkor áll egyenlőség, ha \(\displaystyle a_i=K\) vagy \(\displaystyle a_{2n+i}=K\).

Összefoglalva, az állításban akkor áll egyenlőség, ha az \(\displaystyle a_1,\ldots,a_{3n}\) számok közül legalább \(\displaystyle 2n\) darab (szomszédos) egyenlő az összes, \(\displaystyle 3n\) darab szám átlagával.

Megjegyzés. Általánosabban, tetszőleges \(\displaystyle k,n\ge2\) egészekre és \(\displaystyle 0\le a_0\le a_1\le\ldots\le a_{kn-1}\) valós számokra

\(\displaystyle \left( \frac{1}{kn} \sum\limits_{k=0}^{kn-1} a_i \right)^k \ge \frac{1}{n} \sum\limits_{i=0}^{k-1} \left(\prod\limits_{j=0}^{n-1} a_{nj+i}\right). \)

A fenti megoldás ennek bizonyítására is működik.


Statistics:

6 students sent a solution.
6 points:Szőke Tamás.
5 points:Maga Balázs.
2 points:1 student.
0 point:3 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2014