Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4689. (February 2015)

B. 4689. Is there a pentagonal pyramid that can be intersected by a plane in a regular hexagon?

(6 pont)

Deadline expired on March 10, 2015.


Statistics:

43 students sent a solution.
6 points:Adorján Dániel, Andó Angelika, Barabás Ábel, Bereczki Zoltán, Cseh Kristóf, Csépai András, Döbröntei Dávid Bence, Fekete Panna, Gyulai-Nagy Szuzina, Hansel Soma, Keresztfalvi Bálint, Khayouti Sára, Kocsis Júlia, Lajkó Kálmán, Mócsy Miklós, Nagy-György Pál, Nagy-György Zoltán, Németh 123 Balázs, Páli Petra, Porupsánszki István, Sal Kristóf, Schrettner Bálint, Szakály Marcell, Szász Dániel Soma, Szebellédi Márton, Tóth Viktor, Török Tímea, Vághy Mihály, Vágó Ákos, Váli Benedek, Várkonyi Dorka, Williams Kada.
5 points:Czirkos Angéla, Gyulai-Nagy Dániel, Kosztolányi Kata, Nagy Kartal, Simon Dániel Gábor.
4 points:1 student.
3 points:1 student.
0 point:4 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, February 2015