Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem B. 4715. (May 2015)

B. 4715. Find all pairs of positive integers \(\displaystyle (a,b)\) such that \(\displaystyle a^{(b^2)}=b^a\).

(5 pont)

Deadline expired on June 10, 2015.


Statistics:

44 students sent a solution.
5 points:Andi Gabriel Brojbeanu, Baran Zsuzsanna, Csépai András, Döbröntei Dávid Bence, Fekete Panna, Gáspár Attila, Glasznova Maja, Imolay András, Kerekes Anna, Lajkó Kálmán, Nagy-György Pál, Németh 123 Balázs, Polgár Márton, Schrettner Bálint, Szebellédi Márton, Tóth Viktor, Török Tímea, Váli Benedek, Varga-Umbrich Eszter, Williams Kada.
4 points:Bereczki Zoltán, Czirkos Angéla, Hraboczki Attila Márton, Leitereg Miklós, Nagy Kartal.
3 points:1 student.
2 points:1 student.
1 point:10 students.
0 point:6 students.
Unfair, not evaluated:1 solution.

Problems in Mathematics of KöMaL, May 2015