Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem C. 1308. (October 2015)

C. 1308. If appropriate triangles are cut into two parts with a line through the vertex with the largest angle, two isosceles triangles are obtained. What may be the angles of an obtuse-angled triangle if this division into two parts can be accomplished in two different ways?

(5 pont)

Deadline expired on November 10, 2015.


Statistics:

121 students sent a solution.
5 points:Cseh Noémi, Csépányi István, Czirják Lilla, Dávid Levente, Édes Lili, Fekete Balázs Attila, Garamvölgyi István Attila, Jánosdeák Márk, Kamenár Gyöngyvér, Kovács 124 Marcell, Kovács Richárd, Marozsák Tóbiás , Márton Anna, Molnár 410 István, Nagy 999 Benedek, Nagy Nándor, Németh Csilla Márta, Páhoki Tamás, Pinke Andrea, Szécsi Adél Lilla, Szilágyi Éva, Tóth 111 Máté , Tóth 430 Róbert, Weisz Máté.
4 points:Bácskai Zsombor, Bukor Benedek, Nagy Enikő, Pap-Takács Noémi, Paulovics Péter, Perényi Gellért, Villányi Soma, Volford Anita, Zsombó István.
3 points:10 students.
2 points:51 students.
1 point:14 students.
0 point:11 students.
Unfair, not evaluated:2 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, October 2015