Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem C. 1348. (March 2016)

C. 1348. In a triangle, the measures of the sides are consecutive integers, and the largest angle is twice the smallest angle. How long are the sides?

(5 pont)

Deadline expired on April 11, 2016.


Statistics:

31 students sent a solution.
5 points:Csapó Márton, Csorba Benjámin, Erdélyi Janka, Földvári Benedek, Gera Dóra, Horváth 999 Viktória, Horváth András János, Kasó Ferenc, Kocsis Júlia, Kormányos Hanna Rebeka, Matusek Márton, Moldován Péter, Nagy 911 Viktória, Perger Kitti, Sudár Ákos, Szabó Alexandra, Szauer Marcell, Szécsényi Júlia, Tatai Mihály, Török Réka .
4 points:Dankowsky Anna Zóra, Hack Aliz, Józsa Dominik, Komoróczy Ádám, Ványi Virág.
3 points:4 students.
Unfair, not evaluated:2 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2016