Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem C. 831. (December 2005)

C. 831. Find the sum of all three-digit numbers whose digits are all odd.

(5 pont)

Deadline expired on January 16, 2006.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Ha egy számjegyet rögzítünk, akkor a többit 5.5=25-féleképpen választhatjuk még hozzá. Tehát minden számjegy minden helyiértéken 25-ször szerepel, vagyis az összeg

25.111.(1+3+5+7+9)=69375.


Statistics:

504 students sent a solution.
5 points:403 students.
4 points:28 students.
3 points:20 students.
2 points:5 students.
1 point:18 students.
0 point:27 students.
Unfair, not evaluated:3 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2005