KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Sign In
Sign Up
 Magyar
Information
Contest
Journal
Articles

 

Problem C. 957. (October 2008)

C. 957. The sides of a rectangle are a and b. Two congruent circles are placed in a rectangle so that they have no interior point in common. What is the ratio of the sides of the rectangle if the diameter of the largest possible circles is d=\frac25a+\frac16b?

(5 pont)

Deadline expired on 17 November 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. I. eset: a két kör csak "ferdén" fér bele az ABCD téglalapba. Jelölje a téglalapba rajzolt két kör középpontját E és G. Húzzuunk párhuzamost AB-vel E-n keresztül és BC-vel G-n keresztül, ezek metszéspontja legyen F, a téglalap oldalaival vett metszéspontok pedig az ábra szerint H, I, J és K.

Mivel AH=IB=r, így HI=AB-2r. A párhuzamosság miatt HIFE téglalap, így EF=HI. Tehát EF=AB-2r.

Hasonlóan belátható, hogy FG=BC-2r.

Legyen AB=a, BC=b és tekintsük az EFG derékszögű háromszöget. (Mivel FG\parallel BC és EF\parallel AB és AB\perp BC, ezért AF\perp FG.) Írjuk fel rá a Pitagorasz-tételt:

(2r)2=(b-2r)2+(a-2r)2.

Használjuk fel, hogy 2r=\frac25a+\frac16b. Ezzel az egyenlet így alakul:

\left(\frac25a+\frac16b\right)^2=\left(\frac56b-\frac25a\right)^2+\left(\frac35a-\frac16b\right)^2,

amit tovább alakítva kapjuk, hogy:

0=\frac{9}{25}a^2+\frac{25}{36}b^2-ab.

Az egyenlet mindkét oldalát osztva a2-tel és szorozva 25.36-tal kapjuk, hogy:

0=625\cdot\left(\frac ba\right)^2-900\cdot\frac ba+324,

amiből \frac ba=\frac{18}{25}.

Ezekkel az adatokkal mind a-2r, mind b-2r pozitív lesz, tehát lehetséges elrendezést kapunk.

II. eset: b>a, és mindkét kör átmérője a-val egyenlő. Ekkor:

a=\frac25a+\frac16b,

amiből

\frac ba=\frac{18}{5}.

III. eset: b<a, és mindkét kör átmérője b-vel egyenlő. Ekkor:

b=\frac25a+\frac16b,

amiből

\frac ab=\frac{25}{12}.


Statistics:

>
328 students sent a solution.
5 points:Al-Taani Szábit, Bálint Csaba, Bárány Ambrus, Benyó Krisztián, Berghammer Tamás, Blóz Gizella Evelin, Böröcz 369 Bence, Csere Kálmán, Demeter Balázs, Egyed Zsombor, Farkas Zsuzsanna, Gubicza Krisztina, Handler Balázs, Karkus Zsuzsa, Kis-Pál Tamás, Lőrincz Dóra, Nagy-György Péter, Németh Nóra, Orosz Ákos, Pálovics Péter, Poócza Eszter, Pósfai Balázs, Regele János, Sáfár Kinga, Samu Viktor, Somogyi Ákos, Szepesvári Eszter, Szepesvári Réka, Tolnai Dániel, Várnai Péter, Végh János, Zsupanek Alexandra.
4 points:Árvay Balázs, Botond Ákos, Csanády Bálint Zsombor, Finok Orsi, Gaizer Bence, Gergely Lívia, Lantos Tamás, Máté Márta, Mayer Martin János, Medvey Fanni, Mihálka Éva Zsuzsanna, Morapitiye Sunil, Németh 144 Bálint, Orbán Réka, Schwarcz Gergő, Sváb Gergely, Vajda Ildikó.
3 points:7 students.
2 points:77 students.
1 point:120 students.
0 point:67 students.
Unfair, not evaluated:8 solutions.

Our web pages are supported by:   Ericsson   Cognex   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Emberi Erőforrások Minisztériuma   Nemzeti Tehetség Program    
MTA Energiatudományi Kutatóközpont   MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont     Nemzeti
Kulturális Alap   ELTE   Morgan Stanley