Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem G. 585. (November 2016)

G. 585. The density of a wooden sheet is 800 kg/m\(\displaystyle ^3\), and its width is 6 cm. To what depth below the water level will the wooden sheet sink, if it is placed into water?

What should the mass of that object be which can be put onto the wooden sheet of area 0.5 m\(\displaystyle ^2\), if the sheet is just not covered with water?

(3 pont)

Deadline expired on December 12, 2016.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A falemez súlya a kiszorított víz súlyával egyezik meg. A bemerülés mélysége

\(\displaystyle h=\frac{800\rm ~kg/m^3}{1000~\rm kg/m^3}\cdot 6~\rm cm=4{,}8~cm.\)

A majdnem elsüllyedő lemez 30 liternyi, vagyis 30 kg tömegű vizet szorít ki. A falemez tömege viszont csak 24 kg, tehát 6 kg tömegű terhet helyezhetünk a falemezre, és még ekkor sem süllyed el.


Statistics:

54 students sent a solution.
3 points:Beke Csongor, Békési Péter, Bonifert Balázs, Bottlik Domonkos, Csóti Kristóf, Czett Mátyás, Detki Pongrác, Fehér Balázs, Fekete András Albert, Fialovszky Márk, Földesi András, Földvári Ádám, Galló Bence, Garamvölgyi István Attila, Geretovszky Anna, Holányi Zsófia, Horváth 999 Anikó, Kalabay László, Kis 194 Károly, Kovács Borbála, Kozák 023 Áron, Kozmér Barbara, Kupás Lőrinc, Ludányi Csongor, Marozsák Tádé, Merkl Levente, Rozgonyi Gergely, Rusvai Miklós, Šárai Krisztina, Schneider Anna, Sümegi Géza, Szakáll Lili, Szalai 623 Bence, Takács Árpád, Tanner Norman, Urbán István, Urszuly Csenge, Vágó Bendegúz Zsolt, Vida Tamás, Vincze Lilla, Virág Levente, Werner Péter.
2 points:Károlyi Bendegúz, Kiss 7007 Bálint, Kocsmár Martin, Lengyel Barbara, Pácsonyi Péter, Túri Zoltán.
1 point:3 students.
0 point:3 students.

Problems in Physics of KöMaL, November 2016