Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem G. 586. (November 2016)

G. 586. A ball is projected forward from an open car moving at a speed of 3 m/s. The speed of the ball is 2 m/s and it is projected at an angle of \(\displaystyle 60^\circ\) measured from the horizontal. With construction determine the angle at which the ball is flying away with respect to the road.

(3 pont)

Deadline expired on December 12, 2016.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A labda talajhoz viszonyított sebességvektora az autó sebességének és az autóhoz viszonyított sebességnek a vektori összege.

A méretarányos ábráról egy szögmérő segítségével leolvashatjuk, hogy \(\displaystyle \alpha\approx 23^\circ.\)


Statistics:

37 students sent a solution.
3 points:Beke Csongor, Békési Péter, Bottlik Domonkos, Csóti Kristóf, Czett Mátyás, Fehér Balázs, Fialovszky Márk, Földvári Ádám, Garamvölgyi István Attila, Geretovszky Anna, Holányi Zsófia, Horváth 999 Anikó, Kalabay László, Kiss 7007 Bálint, Kozák 023 Áron, Kozmér Barbara, Kupás Lőrinc, Ludányi Csongor, Marozsák Tádé, Merkl Levente, Pácsonyi Péter, Rozgonyi Gergely, Rusvai Miklós, Szakáll Lili, Tanner Norman, Túri Zoltán, Veres Kristóf, Vida Tamás, Vincze Lilla, Virág Levente.
2 points:Fecske Benjámin, Hegyi Benedek.
1 point:2 students.
0 point:1 student.
Unfair, not evaluated:2 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, November 2016