Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem I. 129. (March 2006)

I. 129. The tasks of system administrators of a school are stored in a database. There is an online form to report errors. These reports are then saved in the database and allocated to a sysadmin. The error report consists of an ID code, the actual date, the ID of the faulty device and a short description of the error. Only after an error has been reported is it allocated to a sysadmin. The priority of the problem is also determined then. The status of a problem first is ``reported'', after the allocation is ``processed'', finally it is labelled ``resolved''.

The database contains the following tables:

error list of errors reported
dev list of devices in the school
sysadmin the system administrators

with the following structure:


error(
errorID : integer; ID of the error, primary key
repdat : date; the report is reported at (month-day-year)
allocdat : date; the error is allocated to a sysadmin at (month-day-year)
sysadmin : integer; ID of the responsible sysadmin
soldat : date; the problem is resolved at (month-day-year)
stat : list; with values "reported", "processed" and "resolved",
status of the error
devID : integer; ID of the faulty device
errordesc : text; description of the error
prior : list; its value can be "L","M" and "H" (low, medium, high),
priority of the problem
)
sysadmin(
sysadmin : integer; ID of the sysadmin, primary key
name : text; name of sysadmin
phone : text; phone number of sysadmin
)
dev(
devID : integer; ID of the machine, primary key
loc : integer; location of the machine, room number
type : list; with value "PC", "SERVER" or "PRINTER",
type of the device
)

Your task is to answer the following questions using SQL. For the first 8 questions, an SQL ``SELECT'' should be used, while an ``UPDATE'' and ``DELETE'' command for the last 2 questions.

 • List the unaccomplished tasks of ``John Smith''.

 • How many tasks are still left undone for more than 30 days?

 • Which rooms contain tasks to be done?

 • Which problem required the longest time to resolve? (Since being reported.)

 • How many reports are there concerning printers?

 • List the number of unaccomplished tasks for each sysadmin.

 • List sysadmins having a high priority unresolved task.

 • Which is the oldest reported problem still unresolved?

 • Set the priority of unresolved problems HIGH.

 • Delete problems that were resolved in 2005 from the database.

  To help you, we maintain a sample database on the KöMaL server at http://www.komal.hu/i129. You can run SQL queries, hence test the first 8 questions.

  The 10 SQL commands are to be submitted in a plain text file (i129.txt).

  (10 pont)

  Deadline expired on April 18, 2006.


  Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

  Megoldás. A MYSQL 3.23 címkéjű parancsok a Kömal honlapján található teszt adatbázison is lefutnak. A 4.01-es változatban már lehetőség van allekérdezések (subquery) és újabb dátumkezelő függvények használatára, illetve a táblák belső összekapcsolása a FROM záradékban is definiálható.

  1. Soroljuk fel 'Kiss Béla' megoldatlan feladatait!

  SELECT szg.szgaz, hely, hibadef
  FROM hiba,rg,szg
  WHERE rg.rgaz = hiba.rgaz
  AND szg.szgaz = hiba.szgaz
  AND stat = 'folyamatban'
  AND neve = 'Kiss Béla'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT hiba.*
  FROM hiba INNER JOIN rg ON hiba.rgaz = rg.rgaz
  WHERE rg.neve='Kiss Béla'
  AND stat<>'megoldva'

  2. Hány olyan probléma van, amely több mint 30 napja nincs megoldva?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba
  WHERE bdat'megoldva'

  vagy:

  SELECT COUNT(h.hibaaz)
  FROM hiba h
  WHERE h.stat!='megoldva ' AND CURDATE()-h.bdat>30

  vagy:

  SELECT COUNT(*) Regiek
  FROM hiba
  WHERE CURRENT_DATE - bdat > 30
  AND stat <> 'megoldva'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba
  WHERE stat <> 'megoldva'
  AND DATEDIFF(NOW(),bdat)>30

  3. Melyik szobákban vannak megoldandó feladatok?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT DISTINCT hely
  FROM hiba, szg
  WHERE hiba.szgaz = szg.szgaz
  AND (stat = 'bejelentve' OR stat = 'folyamatban')

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT szg.hely
  FROM szg INNER JOIN hiba ON szg.szgaz = hiba.szgaz
  WHERE hiba.stat <>'megoldva'
  GROUP BY szg.hely

  4. Melyik probléma megoldása tartott legtovább? (A bejelentéstől számolva.)

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT *, TO_DAYS(mdat)-TO_DAYS(bdat)
  FROM hiba
  WHERE stat='megoldva'
  ORDER BY TO_DAYS(mdat)-TO_DAYS(bdat) DESC
  LIMIT 1

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT *
  FROM hiba
  WHERE DATEDIFF(mdat,bdat) =
  ( SELECT MAX(DATEDIFF(mdat,bdat))
  FROM hiba
  WHERE stat = 'megoldva' )

  5. Hány hibabejelentés vonatkozik nyomtatóra?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba,szg
  WHERE hiba.szgaz = szg.szgaz
  AND szg.tip='printer'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT Count(*)
  FROM hiba INNER JOIN szg ON hiba.szgaz = szg.szgaz
  WHERE szg.tip='printer '

  6. Listázzuk rendszergazdánként a megoldatlan feladatok számát!

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT neve, COUNT( * )
  FROM hiba, rg
  WHERE hiba.rgaz = rg.rgaz
  AND stat <> 'megoldva'
  GROUP BY rg.rgaz

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT neve, (
  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba
  WHERE hiba.rgaz=rg.rgaz
  AND stat<>'megoldva')
  FROM rg

  7. Írjuk ki azon rendszergazdák nevét, akiknek van megoldatlan magas prioritású feladata!

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT DISTINCT rg.neve
  FROM rg, hiba
  WHERE rg.rgaz = hiba.rgaz
  AND prior='M'
  AND stat <> 'megoldva'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT neve
  FROM rg
  WHERE rg.rgaz
  IN
  (
  SELECT rgaz
  FROM hiba
  WHERE prior = 'M'
  AND stat <> 'megoldva')

  8. Melyik a legrégebben bejelentett megoldatlan probléma?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT *
  FROM hiba
  WHERE stat!='megoldva'
  ORDER BY bdat
  LIMIT 1

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT *
  FROM hiba
  WHERE stat <> 'megoldva'
  AND bdat =
  (
  SELECT MIN( bdat )
  FROM hiba
  WHERE stat <> 'megoldva')

  9. Módosítsuk a megoldatlan problémák fontosságát magasra!

  == MYSQL 3.23 és 4.01 ==

  UPDATE hiba
  SET prior = 'M'
  WHERE stat <> 'megoldva'

  10. Töröljük az adatbázisból a 2005-ben megoldott hibákat!

  == MYSQL 3.23 és 4.01 ==

  DELETE FROM hiba
  WHERE YEAR(mdat) = 2005 AND stat = 'megoldva'

  vagy:

  DELETE FROM hiba
  WHERE (mdat BETWEEN '2005-01-01' AND '2005-12-31') AND stat='megoldva'

  (Gombos Gergely, Kiss Dániel Miklós, Ozsvárt László, Véges Márton és Vincze János dolgozata alapján)


  Statistics:

  16 students sent a solution.
  10 points:Balambér Dávid, Czigler András, Gilián Zoltán, Gombos Gergely, Kiss Dániel Miklós, Véges Márton, Vincze János.
  8 points:5 students.
  7 points:1 student.
  5 points:1 student.
  3 points:1 student.
  1 point:1 student.

  Problems in Information Technology of KöMaL, March 2006