Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 222. (October 2009)

I. 222. Draw the topology of the computer network of your school. The figure should contain at least one computer room, machines available for students, some computers in a classroom and in a lab, further, some routers, switches and other network devices, finally, the Internet connection. The figure should contain the main characteristics of these devices in the network, but the figure should not be overcrowded. Data for this exercise can be obtained from your school system administrator or teacher of computer science. To solve the task, you should use the freely downloadable program Dia, http://live.gnome.org/Dia.

You should submit the network topology (i222.dia) and also a PDF version of this file (i222.pdf) in a compressed file (i222.zip), also containing the version number of the program and the operating system.

(10 pont)

Deadline expired on November 10, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A topológia megrajzolása egyszerű feladat, hiszen csak a valóságot kell leképezni. A feladat értékelése nehéz, mert az értékelő nem ismeri, hogy a versenyzőnek mit kell megörökítenie.

Ennek megfelelően olyan elemekre bontottuk a feladatot, amelyek a háttér ismerete nélkül is egyértelműen értékelhetők és amelyet akkor is képes teljesíteni a versenyző, ha iskolájában csak kevés segítséget kapott.

Egy számítógépterem gépeinek és néhány azon kívüli gép, eszköz megjelenítését feltétlenül elvártuk. Bár a megjelenítést sokféle módon valósították meg a versenyzők, az ezekért járó 2 pontot mindenki megszerezte.

Egy hálózat nem képzelhető el aktív (switch, router, tűzfal, hub) és passzív (kábelezés, patch panel, fali aljzatok) hálózati eszközök nélkül. Ezek közül a kábelezésnek valamint legalább kétféle eszköznek szerepelnie kellett a rajzon. A feladat szövege az internetkapcsolat megadását is elvárta. Ezek újabb két pontot értek. Az előbbieket minden megoldás tartalmazta.

Az így kialakult ábra kellően sok elemet tartalmaz ahhoz, hogy az átgondolatlan megvalósítás szinte lehetetlenné tegye a módosításokat. Hogy ne legyen probléma, a kapcsolatok végpontjait az elemhez rögzítsük. Egy-egy apró figyelmetlenségtől eltekintve a versenyzők ezt is teljesítették.

A dia program széles választékát tartalmazza használható és itt használandó objektumoknak. Az értékelés során szigorúan vettük, hogy ha valaki a megnevezésben tévedett, hubot vagy patch panelt switchnek, modemet routernek nevezett. A legtöbb megoldó ebben hibázott.

A feladat elvárta lényegesebb hálózati jellemzők feltüntetését. Sok dolgot érthetünk e kérés alatt. Mivel a feladat sem fogalmazott teljesen egyértelműen, ezért az ip-címtől a sávszélességre vonatkozó adatokon át a kábel típusáig és a switchek portszámáig mindent elfogadtunk, de a pont megszerzéséhez legalább két ilyen adat feltüntetése volt szükséges.

Fontos, hogy az elkészült ábra áttekinthető legyen. Ez objektív módon korlátozottan értékelhető. Pontot abban az esetben adtunk, ha a különböző elemek nem fedték egymás.

A feladat kérte, hogy alkossuk meg az ábra pdf formátumú változatát. A programból közvetlenül lehet exportálni pdf-be. Aki ezt a lehetőséget megtalálta, szerzett egy pontot. A pdf formátumú változat akkor használható jól, ha egy oldalon elfér a teljes rajz. Az utolsó pont tehát az egyoldalas dokumentumért járt.

A teljes pontszámot akkor is meg lehetett szerezni, ha valaki legfeljebb egy hiányossággal bíró megoldást készített.

Az így szerzett pontszámból kellett levonni egy-egy pontot dokumentáció elmaradása valamint a hibás formátumú tömörítés vagy hibás fájlnevek miatt.


Statistics:

7 students sent a solution.
10 points:Balla Attila, Janosov Milán.
9 points:Horváth 135 Loránd, Paróczi Gergő.
8 points:3 students.

Problems in Information Technology of KöMaL, October 2009