Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem I. 254. (December 2010)

I. 254. The XML file format -- although sometimes hidden -- is becoming more and more widespread among different documents, like text documents, sheets or databases. Databases usually contain data in a well-defined structure. This structure is also present when using XML and is called XML schema. This special XML document has extension XSD.

You should prepare an XML schema describing some personal data of a student and their parents. (Data about studies and absences are not stored now.) Your schema should be able to handle real-life situations, a student for example can have more email addresses or phone numbers, or one of the parents may be unknown.

Mandatory data to be recorded are found in the appropriate paragraphs of the Education Law. Besides this, you should also include the number of the class and the name of the homeroom teacher of the student, further some additional data illustrating the capabilities of the schema.

You can use http://www.xmlme.com/Validator.aspx to validate your work online.

The XML schema i254.xsd and a file i254.xml containing some sample data should be submitted in a compressed file i254.zip.

(10 pont)

Deadline expired on January 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A beküldők igyekeztek pontosan eleget tenni a feljegyzendő adatokra vonatkozó kérésnek. A jó megoldás elengedhetetlen jellemzője, hogy a szükséges adatokat megfelelő hierachiába szervezzük, valamint biztosítsuk, hogy több tanuló adatát tárolhassuk az XML fájlban. A feladat kérte, hogy mutassuk be a szerkezet leírásában rejlő lehetőségeket, akár a tárolásra kerülő adatok bővítéséval is. Ennél a résznél az előfordulásra vonatkozó megszorításokat, az adatok megjelenési formáját előíró részeket és a tömörebb megfogalmazást biztosító típusmegadásokat vártuk.

Az értékelés során figyelembe vettük a az XML és XSD fájlok önmagukban vett helyességét, a két fájl szerkezetileg összetartozó voltát. Figyeltük, hogy az XSD fájl tartalmaz-e minden szükséges adatot. Fontos volt, hogy a hierarchia logikusan került-e kialakításra. Az XML fájl adatokkal való feltöltését elvártuk. Az XSD fájlban rejlő lehetőségek megmutatását is hangsúlyosan vettük figyelembe.

A beküldők közül Barta 111 János XSD állományát i254Barta.zip és Szabó 928 Attila megoldását közöljük: i254Szabo.zip


Statistics:

5 students sent a solution.
10 points:Barta 111 János, Szabó 928 Attila.
7 points:2 students.
6 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, December 2010