KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Sign In
Sign Up
 Magyar
Information
Contest
Journal
Articles

 

Problem I. 270. (May 2011)

I. 270. The http://www.wheresgeorge.com/ site was established more than a decade ago in the USA. Its aim is to track the geographic circulation of American paper money: the user can register the serial number of the bank note and the location they found it. (There are other sites that track objects, such as used books.) Your task is to devise an information system to track bank notes. At least the following should be accomplished:

- the framework of the database suitable to store the above data and

- a description and sample how to visualize graphically the route of a bank note after 100 sightings.

The database should not contain any personal data.

The concept of the information system together with the graphical representation should be submitted in a compressed file i270.zip.

(10 pont)

Deadline expired on 10 June 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Sajnos kevesen küldtek be megoldást erre a feladatra, pedig itt a fantáziát is szabadon lehetett engedni, mivel kevés megkötést tartalmazott.

Az adatbázis kapcsán elvártuk, hogy a bankjegy és az előfordulási hely beazonosítható legyen. Amennyiben regisztrációhoz kötött bejegyzést képzelt el valaki, akkor a bejegyző adatait, ha a helyet (települést) nevével megadó bejegyzésről van szó, akkor a település adatait tartalmazó táblákat is létre kellett hozni. Elvárás volt, hogy az adatbázis -akár sok akár kevés táblából épült fel - normalizált legyen. A logikus felépítéssel nem volt probléma, a normalizálás kapcsán volt kifogásunk.

A bankjegy útjának megjelenítésével kapcsolatosan tervet (szöveges leírást, magyarázatot) és mintát (az előbbi grafikus formáját) vártuk. A legkézenfekvőbbnek az tűnt, ami két megoldásban is visszaköszönt, hogy a megjelenítéshez valami google maps-hez között szolgáltatást használunk. Volt, aki a 100 előfordulási pont megjelenítése kapcsán kuszaságtól félt. Az ötletadó amerikai site-on készült felmérés szerint az út jellemzően kis sugarú "mocorgás" amelyet néhány váratlanul nagy ugrás szakít meg.

Hazánkra vetítve 15-20 egymást követő felbukkanás Budapesten, majd ugrás Szombathelyre, aztán ott újabb egymást követő felbukkanás, majd ismét egy nagy ugrás.

Kiegészítő megjegyzés: Az Egyesült Államokbeli megfelelőről Barabási Albert-László Villanások című könyvében olvastam. Ott a site értelmes működtetéséhez szükséges kritikus tömeget a következőképpen érték el: Ha valaki ismerte már a lehetőséget, akkor a bejegyzett bankjegyre ráírt site url-jét, hogy akinek később a kezébe kerül, szintén rátaláljon. Barabásit "illik" ismerni, különösen a Behálózva – a hálózatok új tudománya című könyvét ajánlom mindenki figyelmébe.

A megoldáshoz kapcsolódó leírást Gema Barnabástól közöljük: i270gb.pdf

A grafikus megjelenítéshez kapcsolódó minta pedig Kalló Kristóf munkája:


Statistics:

4 students sent a solution.
10 points:Kalló Kristóf.
9 points:Gema Barnabás, Szabó 928 Attila.
7 points:1 student.

Our web pages are supported by:   Ericsson   Cognex   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Emberi Erőforrások Minisztériuma   Nemzeti Tehetség Program    
MTA Energiatudományi Kutatóközpont   MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont     Nemzeti
Kulturális Alap   ELTE   Morgan Stanley