KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Sign In
Sign Up
 Magyar
Information
Contest
Journal
Articles

 

Problem I. 306. (November 2012)

I. 306. Surveys, polls, reports - there are lots and lots of these documents: often the evaluation costs more than their creation. There are various programs to help processing these forms: some to make paper forms, some to help the digital processing, but most of them to collect data electronically. One can chose among these programs by taking into account the aim of collecting data and the target groups.

Your task is to demonstrate the use of a free electronic form management system. Possible application areas of the tool together with its limitations and its terms of use should all be highlighted.

As an illustration, you may use some pages of text with screenshots showing the process of creating, filling out and evaluating forms. As a concrete example, create a form consisting of 8-10 questions for your classmates or for solvers of the KöMaL. Your form should be clearly legible and have an appropriate design.

A document (i306.pdf) with the above content and a link pointing to the electronic form should be submitted.

(10 pont)

Deadline expired on December 10, 2012.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

E feladat értékelésénél igyekeztünk olyan szempontokat figyelembe venni, amelyik segíti az objektív megítélést. Ezeket az alábbi csoportokba soroltuk:

- a használatról általában (az eszköz igénybe vételének feltételei, az alkalmazási lehetőségek, azok korlátai)

- az űrlapról általában (készítés, kitöltés, feldolgozás)

- az elkészített űrlap (8-10 kérdés, áttekinthetőség)

- a dokumentumról (képernyőképek, szövegszerkesztés szabályainak betartása)

Elemi egységnek a zárójelben felsoroltakat tekinthetjük. Az értékeléskor azonban inkább a csoportra vonatkozóan adtunk pontszámot, így a gyengébb elemeket a jobban sikerültek kompenzálhatták.

Három megoldást emelek ki, Gema Barnabás i306Gema.pdf, Qian Lívia i306Qian.pdf és Tomku György i306Tomku.pdf munkáját.


Statistics:

7 students sent a solution.
10 points:Gema Barnabás, Qian Lívia, Tomku György.
9 points:Fényes Balázs, Vetráb Mercedes.
8 points:1 student.
7 points:1 student.

Our web pages are supported by:   Ericsson   Cognex   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Emberi Erőforrások Minisztériuma   Nemzeti Tehetség Program    
MTA Energiatudományi Kutatóközpont   MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont     Nemzeti
Kulturális Alap   ELTE   Morgan Stanley