Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem I. 336. (December 2013)

I. 336. One can run many types of commands written in programming or script languages on the page ideone.com. As is the case with every online solution, this one also has some advantages and drawbacks. In this task you should demonstrate the advantages, drawbacks and limits of the software you discovered in connection with at most two languages you know. You should also give some usage examples. Your description should consist of approximately 5000-7000 significant characters (the code pieces you use do not count).

Your description together with some illustrations (i335.pdf), and the source code of the programs or program pieces in your description that run in this environment should be submitted in a compressed file (i335.zip).

(10 pont)

Deadline expired on January 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

A versenyzők körében nem volt népszerű ez az elemző feladat annak ellenére sem, hogy tartalmilag a programozáshoz köthető, amelyre pedig általában sok megoldás érkezik.

A beküldők igyekeztek korrekten bemutatni az ideone.com felület előnyeit és hátrányait - bár inkább az utóbbit.

Egy ilyen feladatnál azonban - a tartalom mellett - a formáról sem feledkezhetünk meg. Megjegyzéseinket illik illusztrálni néhány képernyőképpel, beszúrt programkóddal is. (Nem árt, ha a programkód jól elkülönül a törzsszövegtől.) Ezen túl elvárható, hogy a beadott dokumentumot úgy formázzák, hogy az jól olvasható, áttekinthető legyen.

Bár Fényes Balázs munkája sem szerzett maximális pontszámot a mennyiségbeli elvárások figyelmen kívül hagyása miatt, mégis közlésre érdemes: i336fenyes.pdf


Statistics:

3 students sent a solution.
9 points:Fényes Balázs.
8 points:1 student.
7 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, December 2013