Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem I. 413. (November 2016)

I. 413. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from November 28, 2016.]

(10 pont)

Deadline expired on December 12, 2016.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásokról:

A kevés beküldött megoldás közül egyetlen volt teljes értékű. Több versenyzőnél a paraméterek ellenőrzése (negatív sugár ne legyen), a cellák védelme maradt el.

Az egyenes ábrázolását érdemes -r és +r közé állítani, mert úgy megfelelő hosszúságú szakaszt látunk belőle. így a metszéspontokat is biztos látjuk.

Mintamegoldás:

Kis Lázár Bence 11. osztályos tanuló Dunaszerdahely, Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium megoldása: i413.xlsx


Statistics:

7 students sent a solution.
10 points:Kis Lázár Bence.
8 points:3 students.
7 points:1 student.
5 points:1 student.
3 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, November 2016