Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem I. 417. (December 2016)

I. 417. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from December 28, 2016.]

(10 pont)

Deadline expired on January 10, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Értékelés: A feladatra mindössze négy megoldás született: három teljes értékű, egy hiányos. Érdekes, hogy a három teljes értékű megoldás mindegyike más-más filozófiát követ a görbék előállítására. Az egyikben két pont két kör mentén mozog, a másikban két pont egy-egy szakasz mentén szinuszos rezgést végez, a harmadik a görbe paraméteres egyenletéből indult ki.

Mintamegoldás: A közölt megoldás Csahók Mihálytól, a budapesti Németh László Gimnázium 9. osztályos tanulójától származik. i417.zip


Statistics:

4 students sent a solution.
10 points:Csahók Mihály, Kis Lázár Bence, Rittgasszer Ákos.
8 points:1 student.

Problems in Information Technology of KöMaL, December 2016