Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem I. 419. (January 2017)

I. 419. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from January 28, 2017.]

(10 pont)

Deadline expired on February 10, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásokról:

A feladatra öt megoldás érkezett, amelyből három volt helyes.

Egy lehetséges megoldási elv: Az átalakítás során a számot elosztjuk a számrendszer alapjával. A maradékot feljegyezzük, majd a hányadost újra elosztjuk egészen addig, amíg végül nulla nem marad. A feladat specifikációja alapján a 29 a legnagyobb szám, amit még át kell tudnunk alakítani. A legtöbb osztásra a kettes számrendszerbe alakításkor van szükség. A 29 esetében ez 5 osztást jelent, így ennyi művelettel az összes lehetséges bemenetet átalakíthatjuk.

Mintamegoldás:

Horváth Lili 9. osztályos tanuló Győr, Kazinczy F. Gimnázium megoldása: i419.xlsx

Egy másik megoldás a helyiértékek használatával: szamrendszer.xlsx


Statistics:

5 students sent a solution.
10 points:Horváth 237 Lili, Kis Lázár Bence.
9 points:Rittgasszer Ákos.
5 points:2 students.

Problems in Information Technology of KöMaL, January 2017