Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem I. 424. (March 2017)

I. 424. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from March 28, 2017.]

(10 pont)

Deadline expired on April 10, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Értékelés: A feladatra három megoldás érkezett: egy Visual Basic, egy C# és egy C++ nyelven. Mindhárom megoldás lényegében teljes értékű volt. A dátumkezelésre különböző megoldásokkal találkoztunk, sok esetben lényegesen egyszerűbb lett volna a megoldás a programozási nyelv által ismert dátumkezelő függvények alkalmazásával.

Mintamegoldás: A közölt mintamegoldás Kis Lázár Bence, a dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium 11. osztályos tanulója által adott megoldás alapján készült.

i424.zip


Statistics:

3 students sent a solution.
10 points:Békési Péter, Kis Lázár Bence, Rittgasszer Ákos.

Problems in Information Technology of KöMaL, March 2017