Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem I. 431. (May 2017)

I. 431. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from May 28, 2017.]

(10 pont)

Deadline expired on June 12, 2017.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Értékelés: A feladatra 5 megoldás érkezett, apró hibáktól eltekintve lényegében mindegyik teljes. Érdekes, hogy a legnagyobb népsűségű budai illetve pesti kerület meghatározására egyetlen beküldő sem választotta az AB függvényeket, ketten tömbképletet alkalmaztak, hárman pedig az újabb táblázatkezelőkben megjelenő MAXHA, MINHA függvényeket.

Mintamegoldás: A közölt mintamegoldás Horváth 237 Lili-től, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium 9. osztályos tanulójától származik. I.431.zip


Statistics:

5 students sent a solution.
10 points:Békési Péter, Horváth 237 Lili, Kis Lázár Bence, Szőnyi Laura.
9 points:Rittgasszer Ákos.

Problems in Information Technology of KöMaL, May 2017