Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem K. 134. (October 2007)

K. 134. A certain positive integer is divisible by 2, 5 and 9. Given that it has exactly 9 other positive factors, find the number.

(6 pont)

Deadline expired on November 10, 2007.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Ha egy számnak osztója a 2, az 5 és a 9, akkor osztói az 1, 3, 6, 10, 15, 18, 30, 45, 90 számok is. Mivel ez 9 további osztó, ezért a keresett szám a 2, 5 és 9 legkisebb közös többszöröse, azaz a 90.


Statistics:

264 students sent a solution.
6 points:161 students.
5 points:44 students.
4 points:25 students.
3 points:11 students.
2 points:10 students.
1 point:4 students.
0 point:6 students.
Unfair, not evaluated:3 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, October 2007