Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem K. 137. (October 2007)

K. 137. The number of elements in set A is larger than the number of elements in set B, but less than the double of the number of elements in set B. Set B has 16 more subsets than set C. How many subsets may set A have?

(6 pont)

Deadline expired on November 10, 2007.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Ha a B halmaznak k db eleme van, a C halmaznak pedig n, akkor B részhalmazainak száma 2k, C részhalmazainak száma 2n. Tehát a két kettőhatvány különbsége 16. Ha mindkettő nagyobb 32-nél, akkor a különbségük már akkor is legalább 32, ha szomszédos kettőhatványok. Ha az egyik nagyobb 32-nél, a másik pedig 32 vagy kisebb, akkor is legalább 32 a különbség. Ha mindkettő kisebb vagy egyenlő 32-nél, akkor könnyen ellenőrizhető, hogy csak a 32 és a 16 jelent megoldást. Tehát a B halmaznak 25 db részhalmaza, így 5 eleme van. Mivel az A halmaz elemszáma B elemszámánál több, de B elemszámának kétszeresénél kisebb, ezért az A halmaz 6, 7, 8 vagy 9 elemű, részhalmazainak száma 64, 128, 256 vagy 512 lehet.


Statistics:

193 students sent a solution.
6 points:105 students.
5 points:23 students.
4 points:10 students.
3 points:7 students.
2 points:10 students.
0 point:32 students.
Unfair, not evaluated:6 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, October 2007