Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem K. 163. (March 2008)

K. 163. A team of eight members is paid 224 000 forints (Hungarian currency, HUF) for doing a certain job. The leader of the team (one of the eight members) gets 7 000 forints more than the average pay per member. Given that all the other members get the same amount, calculate how the sum is divided by the members of the team.

(6 pont)

Deadline expired on April 10, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: Az átlagkeresetet úgy kapjuk, hogy a brigád összes jövedelmét, ami jelenleg 224 000 Ft, elosztjuk a tagok számával, azaz 8-cal. Így az átlagkereset 28 000 Ft-ra jön ki. A brigádvezető ehhez képest 7000-rel többet kap, tehát ő 35 000 Ft-ot kap. Így a többieknek 1000-1000 Ft-tal kevesebb marad, tehát ők 27 000 Ft-ot kapnak kézhez.


Statistics:

156 students sent a solution.
6 points:69 students.
5 points:12 students.
4 points:4 students.
3 points:3 students.
2 points:1 student.
1 point:2 students.
0 point:64 students.
Unfair, not evaluated:1 solution.

Problems in Mathematics of KöMaL, March 2008