Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem K. 174. (September 2008)

K. 174. a) Is it possible for the sum of four consecutive odd numbers to be a four-digit number with all digits identical? b) Is it possible for the sum of five consecutive odd numbers to be a five-digit number with all digits identical? c) Is it possible for the sum of eight consecutive even numbers to be an eight-digit number with all digits identical?

(6 pont)

Deadline expired on October 10, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. a) Jelölje a négy egymást követő páratlan számot a-3, a-1, a+1, a+3, ahol a egy páros szám. Ekkor a számok összege 4a, ami osztható 8-cal, tehát a szóba jöhető egyetlen megfelelő négyjegyű szám a 8888. Ekkor a=2222, tehát a négy páratlan szám 2219, 2221, 2223, 2225. Ezek összege valóban 8888.

b) Az öt egymást követő páros szám legyen a-4, a-2, a, a+2, a+4, ahol a egy páros szám. Ezek összege 5a, tehát osztható 10-zel. Viszont nincs olyan ötjegyű szám, amelynek minden számjegye azonos, és osztható 10-zel, így nincs a feltételeknek megfelelő öt darab páros szám.

c) Jelölje a nyolc egymást követő páratlan számot a-7, a-5, a-3, a-1, a+1, a+3, a+5, a+7 ahol a egy páros szám. Ekkor a számok összege 8a, ami osztható 16-tal. A nyolcjegyű, egyforma számjegyekből álló számok közül csak a 88 888 888 osztható 8-cal, de nem osztható 16-tal, tehát nincs nyolc, a feltételeknek megfelelő páratlan szám.


Statistics:

243 students sent a solution.
6 points:109 students.
5 points:36 students.
4 points:34 students.
3 points:13 students.
2 points:22 students.
1 point:2 students.
0 point:18 students.
Unfair, not evaluated:9 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2008