Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem K. 183. (November 2008)

K. 183. The measures of the sides of two rectangles in centimetres are whole numbers. One of the areas is 18 cm2, and the other is 7 cm2. The difference of the perimeters is 6 cm. Find the lengths of the sides of the rectangles.

(6 pont)

Deadline expired on December 10, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Legyen az egyik téglalap oldalainak hossza a és b, a másiké pedig c és d. Tudjuk, hogy ezek pozitív egész számok, továbbá ab=18, cd=7, 2(a+b)-2(c+d)=6. Ez utóbbi így is írható: (a+b)-(c+d)=3.

Az a, b lehetséges értékei:

a 1 2 3 6 9 18
b 18 9 6 3 2 1

A c, d lehetséges értékei:

c 1 7
d 7 1

Az összes lehetséges eset száma ezek szerint 12. Mindegyik esetben képezzük a megfelelő összegék különbségét. Az egyedüli megoldás, hogy az egyik téglalap oldalainak hossza 2 cm és 9 cm., a másiké pedig 1 cm és 7 cm.


Statistics:

226 students sent a solution.
6 points:177 students.
5 points:17 students.
4 points:7 students.
3 points:8 students.
2 points:2 students.
1 point:1 student.
0 point:3 students.
Unfair, not evaluated:11 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2008