Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem K. 184. (November 2008)

K. 184. Sarah and Kate were solving a maths problem that involved the multiplication of two positive integers. The last digit of one of the numbers was blurred in print. Sarah thought it was an 8, and thus the result of her multiplication differed by 904 from the right answer. Kate thought it was a 3, and she got a product of 60\;116. What may have been the multiplication in the problem?

(6 pont)

Deadline expired on December 10, 2008.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A helyes eredménytől a Sári által kapott érték az egyik tényező annyiszorosával tér el, amennyit Sári tévedett az utolsó számjegy 8-nak olvasásakor. Mivel 904=8.113 (és a 113 prím), ezért az alábbi lehetőségek jöhetnek szóba:

Eltérés az utolsó számjegyben A szorzat egyik tényezője
1 904
2 452
4 226
8 113

A Kati által kapott eredményben keressük meg a táblázatban szereplő lehetséges szorzótényezőket: 60116=904.66,5=452.133=226.266=113.532. A kapott párokban csak a 133 végződik 3-asra, tehát csak ez lehetett a Kati által félreolvasott érték. Vagyis a szorzat egyik tényezője 452, tehát Sári 2.452-t tévedett, így a helyes utolsó számjegy 6, tehát a helyes szorzás 452.136.


Statistics:

141 students sent a solution.
6 points:57 students.
5 points:17 students.
4 points:29 students.
3 points:15 students.
2 points:6 students.
1 point:4 students.
0 point:3 students.
Unfair, not evaluated:10 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2008