Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem K. 187. (December 2008)

K. 187. Fill in the blank cells of the Figure, so that the sum of the numbers in the three hexagons meeting at a vertex is always the same.

(6 pont)

Deadline expired on January 10, 2009.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Ha elkezdjük kitölteni az ábrát, a beírandó számokat betűkkel jelölve, akkor azt vehetjük észre, hogy egy ilyen hatszöghármas kitöltése után a többi hatszögbe már egyértelműen meghatározott értékek kerülnek, és összesen csak háromféle szám szerepel az ábránkban:

Az eredeti ábrával ezt összehasonlítva kapjuk, hogy A=5, B=8 és C=3, tehát a teljes ábra:


Statistics:

188 students sent a solution.
6 points:87 students.
1 point:92 students.
Unfair, not evaluated:9 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2008