Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem K. 57. (November 2005)

K. 57. A company had its logo designed. The designer drew the following sketch containing two different regular hexagons: Then he used the sketch to draw the final version. What is the ratio of the grey area to the area shaded with lines (in the second drawing)?

(6 pont)

Deadline expired on December 12, 2005.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás: A nagy hatszöget, és a kis hatszöget is daraboljuk fel az ábrán látható módon:

Az ábráról leolvasható, hogy a nagy hatszög területe 18 kis háromszög területével egyezik meg. A kis hatszög területe 6 kis háromszög területével egyezik meg, de a szürke részben egy-egy háromszög hiányzik a hatszögekből, tehát a szürke rész területe 30 db kis háromszög területével egyenlő. Így a szürke és vonalkázott területek aránya 30:18, azaz 5:3.


Statistics:

171 students sent a solution.
6 points:84 students.
5 points:37 students.
4 points:15 students.
3 points:7 students.
2 points:5 students.
1 point:3 students.
0 point:18 students.
Unfair, not evaluated:2 solutions.

Problems in Mathematics of KöMaL, November 2005