Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem P. 3905. (September 2006)

P. 3905. A body is hanging on a spring attached to the ceiling of an elevator. Suddenly the lift starts moving and then it moves with a constant upward speed. How does the elongation of the spring change?

(4 pont)

Deadline expired on October 11, 2006.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A test - a liftből nézve - úgy mozog, mintha hirtelen a lift haladási sebességével azonos nagyságú kezdősebességet kapott volna függőlegesen lefelé. A test az eredeti egyensúlyi helyzete körül fokozatosan csillapodó rezgőmozgást végez; a rugó megnyúlása ennek megfelelően periodikusan váltakozva hol nagyobb, hol pedig kisebb lesz, mint az eredeti érték, a lengés lecsillapodása után pedig éppen az eredeti értékre áll be.


Statistics:

254 students sent a solution.
4 points:Antal 888 Zoltán, Drozdy András, Farkas Ádám László, Fülöp Bálint, Konczer József, Lovász László Miklós, Megyeri Balázs, Németh Dorián, Ölvedi Tibor, Petrás András, Roósz Gergő, Szabó 319 István, Szolnoki Lénárd, Varga 111 Péter, Varga Bonbien, Werner Miklós.
3 points:Almási 270 Gábor András, Almasi Susann Melinda, Bartal Ágnes, Benyó Krisztián, Blastik Zsófia, Csobo Elek, Dani Péter, Helfenbein Péter, Hlatky Dávid, Iván Dávid, Kalló Bernát, Karsa Anita, Kovács 888 Gábor, Kőkuti András, Nagy 897 Zsolt, Pálovics Péter, Péter Zoltán, Reiter Viktor, Szabó 001 Áron, Szabó 895 Dávid, Szalóki Dávid, Székely Gergely, Szilágyi Zsombor, Szűcs Gergely, Tolner Ferenc, Tüzes Dániel, Vécsi Áron.
2 points:84 students.
1 point:84 students.
0 point:39 students.
Unfair, not evaluated:4 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, September 2006