Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem P. 3979. (April 2007)

P. 3979. Two pointlike charges of charge Q and -4Q are fixed at a distance of L.

a) At which point will the electric field be zero.

b) At which point will the net potential be zero?

(5 pont)

Deadline expired on May 11, 2007.


Statistics:

79 students sent a solution.
5 points:Balogh Máté, Blastik Zsófia, Blázsik Zoltán, Csató Bertalan, Csige Péter, Danka Miklós András, Demeter Dániel, Domsa Daniella, Dudás János, Farkas Ádám László, Fehér András, Fekete 925 István, Fonyó Dávid, Győri Tamás Noé, Hegyi Ádám, Horváth Bence, Karsa Anita, Kupcsik Réka, Lovas Lia Izabella, Nagy 224 Csaba, Pálovics Róbert, Roósz Gergő, Sümegi Károly, Szabó 001 Áron, Szabó 895 Dávid, Szerző 147 Péter, Szolnoki Lénárd, Szűcs Gergely, Tolnai Gábor, Tolner Ferenc, Tóth 123 László, Tóth 796 Balázs, Török Balázs, Tüzes Dániel, Vécsei Miklós, Vida György.
4 points:26 students.
3 points:10 students.
2 points:1 student.
Unfair, not evaluated:6 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, April 2007