Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem P. 4244. (April 2010)

P. 4244. A cat carefully approaches a plane mirror at a speed of 1 m/s. To her utmost surprise she realizes that her mirror image is moving away from her at a speed of 5 m/s, instead of approaching her, as she would expect. What can the explanation of this strange experience of the cat be?

(3 pont)

Deadline expired on May 10, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A tükör is mozog a macska sebességével megegyező irányban a talajhoz képest \(\displaystyle 3,\!5\) m/s-os sebességgel.


Statistics:

47 students sent a solution.
3 points:Antalicz Balázs, Balogh Gábor, Béres Bertold, Béres Orsolya Katalin, Dávid Bence, Fülep Andrea , Horicsányi Attila, Horváth Dániel, Kiss Boldizsár, Kovács Attila, Magyari Sarolt, Miskó Gergely, Pálovics Péter, Pinczei Emese, Rácz Viktor, Schwarcz Gergő, Szabó 928 Attila, Szatmári András Zoltán, Szegedi Domonkos, Szentgyörgyi 994 Rita, Szigeti Bertalan György, Takács 737 Gábor, Várnai Péter, Wang Daqian.
2 points:Bay Dorottya, Köpenczei Gergő, Martinka Mátyás.
1 point:15 students.
0 point:5 students.

Problems in Physics of KöMaL, April 2010