Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem P. 4245. (April 2010)

P. 4245. Why do we shorten our steps in winter, if the pavement is slippery?

(4 pont)

Deadline expired on May 10, 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Járás közben a tömegközéppontra vonatkoztatott forgatónyomatékok eredőjének (jó közelítéssel) nullát kell adniuk. (A test kicsiny elfordulásainak és a járás dinamikájának részletes vizsgálatát nyilván nem várjuk el a megoldóktól.) A nehézségi erő támadáspontja a tömegközéppont, így a biztonságos járás feltétele, hogy a talajtól származó erő (ami a súrlódási és a kényszererő eredője) hatásvonala átmenjen a tömegközépponton. A síkos járdán a súrlódási határszög (az a legnagyobb szög, amit a talaj által kifejtett eredő erő zárhat be a függőlegessel megcsúszás nélkül) kisebb lesz, mint száraz talajon, ezért a megcsúszás elkerüléséhez kisebb szögben nyitjuk lábainkat, azaz kisebbeket lépünk.


Statistics:

88 students sent a solution.
4 points:Alcer Dávid, Barta Szilveszter Marcell, Béres Bertold, Bolgár Dániel, Broda Balázs, Csizmadia Luca, Czigány Máté Gábor, Dávid Bence, Elekes Orsolya, Ercsey Tamás, Farkas Martin, Gellért Kristóf, Gujás István, Győrfi 946 Mónika, Hoksza Zsolt, Horicsányi Attila, Horváth Dániel, Janosov Milán, Juhász Bálint, Kollarics Sándor, Kovács 255 Márton, Kovács 616 Philip, Kovács Attila, Kovács Márton, Kozma Bálint, Magyari Sarolt, Meláth Kamilla, Németh Gábor , Neumer Tamás, Pácsonyi Imre, Papp Géza, Patartics Bálint, Rácz Viktória, Réti Dávid, Sápi András, Sisák Mária Anna, Szabó 928 Attila, Szatmári András Zoltán, Szentgyörgyi 994 Rita, Szigeti Bertalan György, Tóth 523 Bálint, Varju 105 Tamás, Várnai Péter, Virágh Eszter, Wang Daqian, Zsiros Ádám.
3 points:26 students.
2 points:10 students.
1 point:6 students.

Problems in Physics of KöMaL, April 2010