KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Sign In
Sign Up
 Magyar
Information
Contest
Journal
Articles

 

Problem P. 4281. (October 2010)

P. 4281. Using six different resistors the tetrahedron ABCD was soldered. If a battery is inserted between two vertices (for example AB) and a sensitive ammeter is inserted between other two vertices (CD), then we experience with a surprise that the ammeter reads zero, independently of the two vertices of the tetrahedron which were chosen first.

What is the relation between the six resistances?

(4 pont)

Deadline expired on 10 November 2010.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A tetraéder kitérő éleinél levő ellenállások szorzata mindhárom ellenálláspárra ugyanakkora.


Statistics:

46 students sent a solution.
4 points:Ayhan Dániel, Bánhidi Dávid, Béres Bertold, Bolgár Dániel, Bősze Zsuzsanna, Broda Balázs, Csizmadia Luca, Damokos József, Fülep Andrea , Gargauly Gergő János, Hoffmann Hanna, Jéhn Zoltán, Kiss Csanád, Lakos Zoltán, Máthé László, Nagy Dániel Bálint, Neumer Tamás, Pádár Péter, Papp Roland, Pataki Bálint Ármin, Szabó 928 Attila, Szélig Áron, Tamási Mátyás, Varga 515 Balázs, Virágh Eszter, Zelei Kristóf.
3 points:Antalicz Balázs, Béres Orsolya Katalin, Krepuska Edvárd, Schwarcz Gergő.
2 points:3 students.
1 point:4 students.
0 point:8 students.
Unfair, not evaluated:1 solution.

Our web pages are supported by:   Ericsson   Cognex   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Emberi Erőforrások Minisztériuma   Nemzeti Tehetség Program    
MTA Energiatudományi Kutatóközpont   MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont     Nemzeti
Kulturális Alap   ELTE   Morgan Stanley