KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Sign In
Sign Up
 Magyar
Information
Contest
Journal
Articles

 

Problem P. 4312. (January 2011)

P. 4312. Three open conductor rings, made of thin wire, are placed concentrically on the horizontal tabletop as shown in the figure. The current which flows in the middle ring is varied in time. Find the induced emf in the greatest ring when the induced emf between the ends of the smallest ring is U0.

(6 pont)

Deadline expired on 10 February 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Dimenzióanalízissel belátható, hogy a legkisebb gyűrű középsőre vonatkozó kölcsönös indukciós együtthatója éppen feleakkora, mint a középső gyűrű legnagyobbra vonatkozó kölcsönös indukciós együtthatója. A kölcsönös indukciós tényezők szimmetrikusságát (azt, hogy a legkisebb gyűrűnek a középsőre vonatkozó kölcsönös indukciós tényezője megegyezik a középsőnek a legkisebbre vonatkoztatott kölcsönös indukciós tényezőjével) felhasználva közvetlenül adódik, hogy a legnagyobb gyűrűben \(\displaystyle 2U_0\) feszültség indukálódik.


Statistics:

10 students sent a solution.
6 points:Jéhn Zoltán, Kovács 444 Áron, Szabó 928 Attila.
4 points:1 student.
3 points:4 students.
0 point:1 student.
Unfair, not evaluated:1 solution.

Our web pages are supported by:   Ericsson   Cognex   Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Emberi Erőforrások Minisztériuma   Nemzeti Tehetség Program    
MTA Energiatudományi Kutatóközpont   MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont     Nemzeti
Kulturális Alap   ELTE   Morgan Stanley