Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem P. 4313. (January 2011)

P. 4313. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from January 13, 2011.]

(4 pont)

Deadline expired on February 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A periódusos rendszerről leolvasható, hogy a rádium rendszáma 88, az ólomé pedig 82. A stabil ólom tömegszáma 206, ez 20-szal kevesebb, mint a rádiumé, tehát 5 alfa-részecskének kell távoznia, ami a mag töltését 10-zel csökkenti.

Mivel azonban a rendszám csak 6-tal csökken, még 4 elektronnak is távoznia kell a magból.


Statistics:

83 students sent a solution.
4 points:55 students.
3 points:6 students.
2 points:8 students.
1 point:4 students.
0 point:6 students.
Unfair, not evaluated:4 solutions.

Problems in Physics of KöMaL, January 2011