Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem P. 4322. (February 2011)

P. 4322. Subscribers can reach the text of the problem after signing in. The text will be public from February 12, 2011.]

(4 pont)

Deadline expired on March 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Az \(\displaystyle U/d\) térerősségű, homogén elektromos mezőben az elektron úgy mozog, mintha tér nélkül, \(\displaystyle g=UQ/(md)\) nehézségi gyorsulás mellett vízszintesen \(\displaystyle v_0\) sebességgel elhajítottuk volna. Ebből annak feltételére, hogy az elektron ne ütközzön a fegyverzetnek \(\displaystyle d=\frac{L}{v_0}\sqrt{\frac{UQ}{m}}\) lemeztávolság adódik (\(\displaystyle Q/m\) az elektron fajlagos töltése).


Statistics:

79 students sent a solution.
4 points:65 students.
3 points:5 students.
2 points:7 students.
1 point:1 student.
0 point:1 student.

Problems in Physics of KöMaL, February 2011