Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?
I want the old design back!!! :-)

Problem P. 4338. (April 2011)

P. 4338. Determine how the centre of weight (mass) of a trapezium shaped sheet can be constructed.

(4 pont)

Deadline expired on May 10, 2011.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. A trapézt az egyik átlója két háromszögre bontja; ezen háromszögek \(\displaystyle S_1\) és \(\displaystyle S_2\) súlypontját megszerkesztjük. Ugyanezt megismételjük a trapéz másik átlójával is, ekkor a háromszögek súlypontja \(\displaystyle S_3\) és \(\displaystyle S_4\) lesz.

A trapézlemez tömegközéppontját az \(\displaystyle S_1S_2\) és az \(\displaystyle S_3S_4\) egyenesek metszéspontja jelöli ki.


Statistics:

87 students sent a solution.
4 points:71 students.
3 points:2 students.
2 points:6 students.
1 point:6 students.
0 point:1 student.
Unfair, not evaluated:1 solution.

Problems in Physics of KöMaL, April 2011